Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 09 2015

13:38
Z Tobą mogę mówić swobodniej niż z kimkolwiek, bo nikt nie był przy mnie w ten sposób, jak Ty jesteś, z całą wiedzą o mnie, z taką świadomością, wbrew wszystkiemu, pomimo wszystko.
— F. Kafka
Reposted frompieprzycto pieprzycto viakalus kalus

January 11 2014

09:51
1662 b2bd 390
08:58
08:57
7810 77a7
08:57
5669 8d5c 390
Reposted fromflesz flesz viaskonfundowane skonfundowane
08:52
08:44
9042 0767 390
08:34

September 30 2013

08:32
08:32
Nie ganiaj za ludźmi, bądź sobą, rób swoje i pracuj ciężko. Odpowiedni ludzie - ci, którzy pasują do Twojego życia pojawią się sami i zostaną
— Will Smith
Reposted fromxalchemic xalchemic viaskonfundowane skonfundowane
08:32
- ona się zakochała...
- to jest najgorsza kurwa rzecz, jaka się może zdarzyć
— kuchenne rozmowy z pesymizmem

September 20 2013

09:56

February 12 2013

11:44
Ja jestem zawsze otoczony smutkiem. (...) Ja zajmuje się smutkiem. Może to uczucie nie dominuje, ale jestem w smutku zatopiony. Kiedy jestem sam na sam ze sobą, to na pewno ogarnia mnie melancholia i z refleksją patrzę na otaczającą mnie rzeczywistość, na przemijanie. Smutek przeważa w mojej nastrojowości.
— Janusz L. Wiśniewski
Reposted frommikmikmik mikmikmik viatristezza tristezza
11:38
2452 d725 390
Nie masz pojęcia jak bardzo.
Reposted fromkostuchna kostuchna viaformyself formyself
11:36
Reposted fromsober sober viaformyself formyself
09:08
6167 912c 390
Reposted fromClary Clary viaskonfundowane skonfundowane
09:03
9287 2c5a 390
08:54
5474 43d1 390
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viakalus kalus

January 22 2013

13:02
13:01
Gdy kobieta czuje w sobie mężczyznę, to jest seks. Gdy mężczyzna czuje w sobie kobietę, to jest Miłość. 
— Daniel Senderek "SMS. Słowa Mają Siłę" MIŚ
Reposted fromnefretete23 nefretete23 viakalus kalus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl